Dobří sousedé Suchdol

O nás a o projektu

Proč Dobří sousedé?

Chtěli jsme vytvořit virtuální místo pro první kontakt suchdolských občanů, kteří v lokalitě žijí, líbí se jim tu a chtěli by se více s ostatními sousedy seznámit a navázat dobré sousedské vztahy. Cílem projektu je propojit obyvatele Suchdola a pomoci i pracovně vytíženým nebo nesmělým osobám najít si svého parťáka / parťačku na trávení volného času, pomoc s dětmi, domácími mazlíčky, apod.

O nás

Petra

  • Společenská, aktivní, komunikativní (zajímám se o místo kde žiji, nejsem lhostejná k okolí, spolupracuji s neziskovými organizacemi). 
  • Zájem o přírodu, sport, cestování, cizí jazyky (ráda bych prostřednictvím stránek našla někoho se společnými zájmy).
  • 2 děti a jeden pes (ráda bych našla kamarády pro své nejbližší).

 

Alena

  • Zájem o přírodu, výlety, společenské akce, dění v místě bydliště i mimo něj, dlouholetá spojitost se Suchdolem.
  • Mám velice ráda komunikaci s lidmi a organizační činnost, proto bych prostřednictvím projektu ráda napomáhala v těchto oblastech.
  • Zkušenosti s organizací společenských akcí (hudební festivaly, maturitní ples, sportovní akce, společenské akce).

 

Martin

  • Zájem o společenský život a dění v komunitě (od mládí kolektivní sporty, dobrovolní hasiči, instruktor při DDM apod.). 
  • Aktivní občanské činnosti a spolupráce s neziskovým sektorem (akademický senát apod.).
  • Snaha o uplatnění zkušeností získaných v rámci stáže Fulbright-Masarykova programu (dobrovolnické práce, množství komunitních center, výpomoc a integrace…).

 

Tento projekt byl finančně podpořen z grantu městské části Praha - Suchdol.

Podpora Suchdol